Laga - Sollentuna
I återvinningens tjänst, sedan 1970
Sollentuna Bildemontering
    
 

Om företaget

Historik, nya och beg. reservdelar

Sollentuna Bildemontering AB tar emot, demonterar och slutskrotar alla slags fordon upp till 3 500 kg (personbilar, skåpbilar, lätta lastbilar, husvagnar, bilsläp, EU-mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar, snöskotrar). Vi har försäljning av begagnade reservdelar från lager och från självplockningsgård, samt lagerför också nya reservdelar till konkurrenskraftiga priser. Vi säljer och monterar nya och begagnade däck i egen verkstad.

Sollentuna Bildemontering AB är auktoriserade av Länsstyrelsen och är godkänd som mottagningsstation i Bilproducenternas mottagningsnätverk för uttjänta fordon, Bilretur. Sollentuna Bildemontering AB tar emot drygt 2 000 fordon per år.
Företaget ägs av KP Retur AB och leds av Karl-Hugo Werner och Peter Werner som också utgör styrelsen. Antalet anställda är 13 stycken.

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Sollentuna Bildemontering AB är medlem i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR. SBR bildades 1961 och är en sammanslutning av företag inom bilåtervinningsbranschen. Förbundets ändamål är att verka för en sund utveckling av bilåtervinning i Sverige samt uppnå en optimal återvinning av råvaror och reservdelar från bilar.

Sollentuna Bildemontering AB är också branschcertifierad. Certifieringen är ett branschanpassat miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösystem som syftar till att företaget har kontroll över företagets miljöpåverkan, materialflöde och kvalitet på de produkter som levereras. Detta innebär att bilarna tas om hand på ett miljöanpassat sätt gällande krav från myndigheter, berörda företag och kunder.

Affärsidé

Sollentuna Bildemontering AB:s affärsidé är att slutskrota uttjänta bilar, återvinna järn- och metallskrot, demontera och sälja begagnade bildelar. Detta på ett sätt som uppfyller och överträffar miljökraven.

Verksamhetspolicy

Sollentuna Bildemontering AB skall:

  • Arbeta för att återanvända delar och återvinna fordon. Och verka för att öka andelen återanvända delar och material.
  • Vidta åtgärder för att förebygga förorening och minska mijöbelastningen. Detta i samarbete med närmaste omgivningen.
  • Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal. Detta i samarbete med berörda myndigheter.
  • Ha nära samarbete med närmaste omgivningen, myndigheter och andra intressenter.
  • Alltid försöka motsvara kundernas ställda krav och förväntningar.
  • Tillse att medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet. Och därigenom säkerställa rätt kvalitet för utfört arbete samt sålda reservdelar.
  • Ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang. Och därigenom erhålla så nöjda kunder som möjligt.
  • Utformning av arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ske så att risker för olyckor minimeras och så att förslitningsskador undviks.
  • Jämställdhet och likaberättigande är en självklarhet i all vår verksamhet.

 
 
S.B.R.
SBR Branschcertifiering
BilRetur.se
LAGA
Se våra annonser på
Blocket.se